סימני מסחר

הדינים החלים על סימני המסחר בישראל מקורם בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.

סימן מסחר מוגדר בפקודה כסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. עוד על פי הפקודה, סימן מסחר יכול שיהיה מורכב מאותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה.

במסגרת הפקודה וכן בפסיקה עניפה נקבעו כללים ומבחני עזר אשר בהתקיימם ייחשב סימן מסחר כשיר לרישום בפנקס סימני המסחר.

כך למשל, על סימן המסחר להיות בעל אופי מבחין מולד (אינהרנטי) או בעל אופי מבחין נרכש. בנוסף מפרטת הפקודה שורה של סימנים אשר אינם כשירים לרישום, כגון: סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה, דגלי המדינה או סמליה, סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן הזהה לסימן מסחר רשום אחר או שהדמיון בין שני הסימנים עשוי להטעות, ועוד.

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות קניינית המאפשרת לו לבדל את הסחורות או השירותים אותם הוא מספק לעומת ספקים / יצרנים אחרים, ולגרום לציבור הצרכנים לזהות את המותג כשייך לו בלבד.

ההגנה המוענקת לסימן מסחר רשום תקפה לעשר שנים, אשר בסיומן ניתן לחדש את הסימן בכל פעם לעשר שנים נוספות, בכפוף לתשלום האגרה המתאימה.

ניתן להגיש באמצעות משרדנו בקשות לרישום סימני מסחר וכן לקבל ליווי שוטף בהליך הרישום המתנהל מול מחלקת סימני המסחר ובית הדין של רשות הפטנטים, סימני מסחר ומדגמים. כמו כן, אנו מטפלים בהגשת בקשות לזירוז הבחינה לאחר הגשת הבקשה לרישום

בנוסף, משרדנו מטפל בהליכים נוספים בתחום סימני המסחר, כגון:

לתיאום פגישת ייעוץ אנא צרו קשר באמצעות דואר אלקטרוני orit@lissak-adv.com,
או חייגו- 054-4268326.